INFORMATION

Välkommen till SEAT Club Sweden. Klubben riktar sig till alla SEAT-ägare, från Arosan till nyaste Leonen. Meningen är att du skall kunna dela med dig av dina erfarenheter och delta i diskusioner via vårt forum, sälja delar, delta på träffar osv.

Klubben startades oktober 1997
SEAT Club Sweden startades i oktober-97 av Fredrik Pilegård och Pelle Cederlöf. I och med starten har vi haft en hemsida som har kommit i flera olika versioner. Både Fredrik och Pelle äger idag ett annat bilmärke...

Idén med en SEAT klubb
Idén kom från Fredrik Pilegård när han ägde en gammal Opel. Han ville gå med i en klubb men det fanns ingen för hans modell. I samma veva så skulle han byta till en Ibiza 98. Beställde den i oktober och frågade då sin polare Pelle om det inte vore kul om vi startade en klubb för SEAT!
Började med att ta fram en hemsidan där man kunde registrera sig via ett mail. Detta växte och han gjorde en mer funktionellt system så att alla skrev ner sig i vår databas direkt för att slippa alla mellanled. Pelle började ta fram medlemskort och dekaler. Dessa satts in på hemsidan. Loggan och utformingen av hemsida och produkter har växt och bytt stil ett antal gånger under åren som gått.

Vad kostar det?
Klubben är helt gratis.

Träffar
Vi anordnar egna träffar och träffar tillsammans med andra klubbar och Tidningar så som Bilsport. Här ser du våra träffar vi har haft och kommer att ha.

Frågor
Alla frågor angående SEAT Club Sweden besvaras via e-post: info@seatclub.se