Stereokabel

Här kommer en kort beskrivning med bilder som förklarar hur man enkelt kan dra strömkabeln från batteriet i motorrummet till slutsteget som har monterats i bakluckan.
Bilderna kommer från en Seat Ibiza årsmodell -97.

Verktyg som behövs
Kniv
Stjärn-mejsel
Skiftnyckel eller fast stl. 10.

 
Hålet in till kupén finns strax under bromsolje-behållaren.
Snett upp till höger på denna bild.
Ta bort "gummi-locket" som du ser på bilden.
När locket är borttaget, måste man göra hål i nån duk som finns bakom. Detta hål leder till säkringsboxen som finns under ratten.
 
Skruva bort bottenplattan till luckan som finns under ratten. Det finns två skruvar, en till höger (mot mittkonsollen) och en till vänster.
Nu ser man säkringsboxen lite tydligare, samtidigt som man får plats med händerna bakom luckan. Låt någon mata igenom strömkabeln, samtidigt som du känner efter med handen. Kabeln kommer alltså komma in i kupén precis bakom säkringsboxen som du ser på bilden.
Greppa kabeln och dra den neråt mot golvet i bilen.
Slit bort dörrlisten. Det är bara o rycka lite försiktigt för att få bort denna. Alla dessa dörrlister sitter fast med clips.
Dra kabeln mot bakluckan (där du antagligen har ditt slutsteg), se bild.
Kabeln jag använde fick plats precis under listen, så har du en grövre strömkabel än 25mm2, så kan det bli trångt!
 
Här ser ni kabeln komma ut precis bakom förarstolen. Ryck tag i listen ni ser till vänster, och fortsätt mata kabeln igenom denna.
 
Lyft på sätet, och lossa brickan som syns här på bild. Resten av listen sitter fast med clips i dörrsidan.
Mata kabeln genom denna, och uppåt mot bakluckan.
Lossa "muttern" som håller fast den del högtalargallret sitter i. Denna mutter hittar ni strax ovanför vad denna bild visar.
Nu har ni dragit kabeln ända till bakluckan!